A népszámlálást népszerűsítő roma civil együttműködés az elmúlt húsz év legjelentősebb roma összefogása, amely erős közösségi aktivitást és szolidaritást generált a cigány közösségekben.

A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) által támogatott kampány 2011. májusától október végéig, a népszámlálás befejezéséig tartott.  A szervezők három alapvető célt tűztek ki: a lehető legtöbb cigány ember tájékoztatását a népszámlálással kapcsolatos információkról, annak elérését, hogy kérdezőbiztosok közt megfelelő számban vegyenek részt a cigány emberek, és annak biztosítását, hogy ne maradjanak ki a népszámlálásból a romák által lakott utcák, településrészek.

A roma kampány eddig soha nem tapasztalt együttműködést hozott létre, a népszámlálásra szerveződött hálózatban több száz cigány ember vett részt politikai, vallási, világnézeti kötődéstől függetlenül.

A hálózat megyei és kistérségi koordinátorai és önkéntesei több mint 160 fórumon és több száz helyi rendezvényen körülbelül tizenötezer cigány embert tájékoztattak közvetlenül a népszámlálásról és a válaszadás lehetőségeiről, háromszáz civil szervezetet és az összes (1100) cigány kisebbségi önkormányzatot sikerült bevonni a kampányba. A hálózat facebook oldalán 1140 tag regisztrált.